Vertrouwenspersoon

Binnen HG&TC is een vertrouwenspersoon aangesteld. Vanaf 1 mei 2022 is Irene Fens de vertrouwenspersoon. In de bijlage stelt zij zichzelf voor.

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten binnen de vereniging. Zij kan je helpen en eventueel kan doorverwijzen naar ondersteunende instanties.

De vertrouwenspersoon is bereikbaar via vertrouwenspersoon@hgtc.nl of 06-51146316.

Overige informatie

De KNGU heeft ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via vanderweg@kngu.nl of bel 055 505 8735.

Is er sprake van seksuele intimidatie of ander (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? En heb je vragen of twijfels om bijvoorbeeld je verhaal te vertellen? Neem contact op met het meldpunt Centrum Veilige Sport van NOC*NSF.

Mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of bel 0900 – 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.30-18.00 uur). Vanaf 19.00 uur kun je ook terecht bij Chat met Fier Sport. Daar kun je (anoniem) je verhaal delen. 

Bel de politie bij seksuele intimidatie of misbruik of acute bedreigende situaties: 0900-8844. Bij recente aanranding of verkracht bel je het Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188.