Beeïndigen lidmaatschap

Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen kunt u een e-mail verzenden aan : ledenadministratie@hgtc.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u de reden van opzegging wilt vermelden in uw e-mail.

Voor een nadere toelichting met betrekking tot de voorwaarden van opzeggen, verwijzen wij naar de algemene voorwaarden,