Beeïndigen lidmaatschap

Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen dient u een e-mail te verzenden aan ledenadministratie@hgtc.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u de reden van opzegging wilt vermelden in uw e-mail.

Houdt u rekening met de opzegtermijn zoals vermeld op het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden?

Voor een nadere toelichting met betrekking tot de voorwaarden van opzeggen, verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.