INSCHRIJVEN

Middels het onderstaande inschrijfformulier kunt u zich direct inschrijven bij HG&TC. Als alternatief kunt u ook een inschrijfformulier downloaden en dat aan ons verstrekken.

  Inschrijven
  1. GEGEVENS DEELNEMER

  2. Geboortedatum
  3. ManVrouwNeutraal
  4. JaNee

  5. GEGEVENS OUDER / WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER

  6. Straatnaam en huisnummer*
  7. Postcode en woonplaats*

  8. Overige vragen

  9. Geeft u toestemming voor gebruik van eventueel beeldmateriaal ? Een toelichting treft u onderaan dit formulier. JaNee
  10. Verenigingswerk is vrijwilligerswerk. Ook onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Wilt u ons helpenom de vereniging draaiende te houden?
   Kruis dan één of meer van onderstaande mogelijkheden aan.ondersteuning bestuur (diverse werkzaamheden die in overleg worden bepaald)sponsorcommissie(benadering sponsoren en organiseren promotionele activiteiten)activiteitencommissie(meehelpen bij de organisatie van verschillende activiteiten binnen de vereniging)helpende hand bij activiteiten (catering, EHBO, schoonmaak)schoonmaak Lingeweg (alleen voor ouders selectieleden)
  11. Let op. Door het verzenden van formulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en machtigt hierbij tot wederopzegging de
   Hoornse Gymnastiek&Turnclub om van zijn/haar bovenstaand genoemde rekening de benodigde bedragen af te schrijven voor contributie, wedstrijd gelden
   en bondsbijdrage KNGU. Hiermede wordt het lidmaatschap bekrachtigd.


   Klik hier voor de algemene voorwaarden.
   Klik hier voor de contributie.

  * Vereist

  HG&TC is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Wij kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen.


  Toelichting bij beeldmateriaal:

  Uitleg en voorwaarden gebruik beeldmateriaal

  Indien u toestemming geeft door middel van het aanvinken van de optie ‘JA’, dan is dat een toestemmingsverklaring in het kader van de verwerking persoonsgegevens individueel ten behoeve van toestemming om gefotografeerd en/of gefilmd te worden tijdens activiteiten/wedstrijden van HG&TC en/of de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie), waar HG&TC bij is aangesloten.

  De gegevens toestemming geldt onder de volgende voorwaarden:

  -HG&TC en/of de KNGU of een andere wedstrijdorganisatie namens de KNGU, mag toestemming verlenen aan fotografen om tijdens de activiteiten beeldopnamen van de aan de voorzijde vermelde persoon, ter inschrijving als lid van HG&TC, te maken en deze (achteraf vanuit het archief) publiceren op de media van HG&TC, KNGU, wedstrijdorganisatie of de fotograaf;

  -HG&TC en/of de KNGU of een andere wedstrijdorganisatie namens de KNGU, mag het beeldmateriaal verstrekken aan kranten/media in verband met verslaglegging van de activiteit/wedstrijd en andere personen of organisaties die ook een rol hebben bij de verwerking van de gegevens en daarom over deze gegevens moeten beschikken;-De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en worden uitsluitend hiervoor gebruikt;

  -U kunt de toestemming op elk gewenst moment intrekken.

  Met deze toestemmingsverklaring verklaar ik kennis genomen te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over deverwerking van de persoonsgegevens door HG&TC en/of de KNGU.

  Let op: als de foto uitsluitend voor journalistieke doeleinden wordt gebruikt, is geen toestemming nodig


  Algemene voorwaarden:

  Deze vindt u terug onder het menu met ledeninformatie.

  Heeft u nog vragen of wenst u liever persoonlijk contact vul dan het contactformulier op deze website in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.