Presentatie onderzoek

Presentatie onderzoek

Gisteren is het rapport ‘Ongelijke leggers’ verschenen, het wetenschappelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Als bestuur van HG&TC zijn wij ook geraakt door de uitkomsten. Hoewel de misstanden voornamelijk in de topsport voorkomen, willen wij zorgen dat HG&TC een club is waar iedereen veilig kan sporten en bewegen. Met de aanbevelingen uit het rapport gaan wij, voor zover het binnen ons bereik ligt, aan de slag. Wanneer u zich geroepen voelt om hier over mee te denken dan kunt u ons dat laten weten. Als het onderzoek op één of andere manier vragen oproept, neem dan contact op met het bestuur via info@hgtc.nl.

Wij maken ons hard voor een veilig sportklimaat.

Het bestuur